apeilioti

apeilióti tr. 1. apdalyti eiliojant: Visom karvėm po kuokštą vikienių apeiliójau Trgn. Marti visus apeiliójo – vyram po marškinius, jom po skarelę Trgn. Kiek buvo laukiančių, tai visus apeiliójo su pyragu Ds. Kai pradeda, visus apeiliója (su visais susibara) Grv. Vaikų apiversta visa gryčia aukštyn kojom – paėmus apeiliojau (aplupau) abuojybes visus . | refl.: Apseiliójom po dvejetui čierkelių Ml. 2. refl. Brt, Ktk apsirengti, apsitaisyti, įsigyti eilę: Niekap negaliu apsieiliót – čia šeimyna didelė, o linai nedera Rdm. 3. SD179 apibrėžti, apriboti. 4. apeiti, atlikti (kokį darbą): Jūs darbą jau apeiliójau, dar̃ pradėsiu savo Švn. Apeiliójau visus gyvulius Ob. Jau ben dvi vagas apeiliójau ravėdama Ds. | refl.: Nedaug kviečių, tai sava šeimyna apsieiliósim Rdm. Su darbais apsieiliósim, kai kojas užriesim Al. 5. refl. tr., intr. apsitvarkyti, atlikti reikalus, išsiversti: Norim paimt rublį ir reikalai apseiliót Trgn. Atsiunt' tu čia mum kruopeliūtę [pinigų] apseiliót Str. \ eilioti; apeilioti; ateilioti; išeilioti; nueilioti; paeilioti; pereilioti; prieilioti; sueilioti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • apeilioti — apeilióti vksm. Apeiliójau visùs gývulius …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apeiliojimas — sm. (1) → apeilioti 4: Apeiliojau visus pažįstamus, bet nieko iš to apeiliojimo negavau Ds. eiliojimas; apeiliojimas; išeiliojimas …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ateilioti — tr. 1. atlankyti: Ateiliõs ir tave bėdos, iškištadanti! Ds. 2. Q620 atkartoti. | refl. Q620. eilioti; apeilioti; ateilioti; išeilioti; nueilioti; paeilioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • eilioti — eilioti, ioja, iojo tr. 1. Š, LL247 žr. eiliuoti 1: Žiūrėk, kap aš eilioju, tai išmoksi ir tu Lš. | refl.: Abiem negrįstos gatvės šonais ėjo daržai, eiliojos namai su tvoromis A.Vien. 2. An iš eilės daryti (duoti, mušti, barti, lankyti, vaišinti) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išeilioti — tr. 1. Š, Tvr iš eilės visus aplankyti, visiems duoti: Priskrido prie antrojo brolio palangės ir taip pat ažkukavo ... Paskui prie trečiojo ir prie ketvirtojo ir visus išeiliojo BsPII210(Jž). Išeiliojo [liga] visus, tik aš vienas da turiuos Ut.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nueilioti — tr. Sdk iš eilės visus pereiti, paliesti kokiu nors būdu: Ligos, bėdos visus nueilioja Ds. Visus diržu nueiliok, tai žinos Krns. Nueilioja (nukulia) kelius kartus avižas ir ataduoda galvijam Ds. eilioti; apeilioti; ateilioti; išeilioti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paeilioti — tr. sudėti eilėmis, sluoksniais: Paeiliotos košės (eilė košės, eilė aguonų) nuo vakarienės visai nelieka Nč. eilioti; apeilioti; ateilioti; išeilioti; nueilioti; paeilioti; pereilioti; prieilioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pereilioti — 1. tr., intr. iš eilės pereiti, per eilę pervaryti: Šiltinės visus pereiliojo, nei vieno nepaliko Kp. Vaikai jau pareilioti, dabar sveiki Svn. Aš nuėmiau didumą, tau da reiks pereiliot (iš eilės pergrėbti), kad nė kiek pagrėbstų neliktų Slm. Šis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prieilioti — tr. prikrauti eilėmis, sluoksniais: Prieilioj[o] keliom eiliom an duonos sviesto su sūriu ir rija Vlk. eilioti; apeilioti; ateilioti; išeilioti; nueilioti; paeilioti; pereilioti; prieilioti; sueilioti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sueilioti — 1. žr. sueiliuoti 1: Jeroboam sueiliojo iš priešakio aštuonis šimtus tūkstantų vyrų Ba2Par13,3. Knygas gražiai sueiliojau ir parašiau numerius Vlk. 2. tr. sudėti eilėmis, sluoksniais: Sueiliokit košę su aguonom Lp. eilioti; apeilioti; ateilioti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.